LabTerm

Go Search
  
Almindelige opgaver
Registrere timer på et projekt
Andre steder
Kunder
Fakturaprojekter
Projekter
Varer
Poster - Time - Projekt: ,
Generel Dimension  
Identifikation
Projektdato:
Projekt:
Aktivitet:
Art:
Medarbejder:
Linjeegenskab:
Transaktion
Posterings-id:
Posteringsbilag:
Posteringstekst:
Poststatus:
Kostpris
Timer:
Kostpris:
Status for finans:
Salgspris
Salgsvaluta:
Salgspris:
Periodiseret omsætning:
Periodiseret beløb:
Projekt - moms
Momsgruppe:
Varemomsgruppe:
Fakturaer
Fakturaforslag:
Faktura:
Estimat
Estimatdato:
Timeseddel
Start kl.:
Sluttidspunkt: