LabTerm

Go Search
  
Gennemse
Fakturaforslag
Fakturaer
Posteringer, time
Poster, udgift
Poster, vare
Poster, gebyr
Poster, aconto
Arter
Almindelige opgaver
Registrere timer på et projekt
Rapporter
Timeopgørelse
Timekladde
Andre steder
Kunder
Fakturaprojekter
Varer

This page shows projects available for hour registration. Project information on this page can only be viewed, not edited. Click the navigation arrows above the project list to view other projects on the list. Click "Type" or "Stage" to sort the view according to project type or stage of completion.

Projekter
Forfin pr.: Alle | |
FørsteForrigeNæsteSidste
Projekt Underprojekter Navn Fakturaprojekt Debitorkonto Projekttype Projektstadie
FørsteForrigeNæsteSidste
Vælg en projektopgave
Registrere timer på et projekt 
Angiv timeforbrug for projekter, og overfør posterne til en timekladde.