labterm

Velkommen til LabTerm

Sundhedsdatastyrelsen formidler NPU terminologien for Danmark.

COLOURBOX8737009

NPU terminologien er den anbefalede terminologi for laboratorieresultater i Danmark.
Sundhedsdatastyrelsens afdeling for Klassifikationer og Inddata administrerer og formidler NPU terminologien på vegne af ejerne IFCC og IUPAC, og forestår oversættelse, administration og formidling af terminologien i Danmark.

LabTerm hjemmesiden giver adgang til: